Thursday, October 6, 2011

புங்குடுதீவு நலன்புரிசங்கம் - பிரித்தானியா ஆதரவில் சர்வோதயம் நடத்தும் கணணி வகுப்புக்கள் .

புங்குடுதீவு நலன்புரிச் சங்கம், புங்குடுதீவு சர்வோதயத்தின் உதவியுடன் சர்வோதய கட்டிடத்தில் இலவச கணணி வகுப்புகளை நடாத்தி வருகின்றது. இதற்காக 5 கணணிகளை சர்வோதயத்திடம் வழங்கியிருக்கின்றது. புங்குடுதீவு மாணவர்கள் இதனால் பயனடைந்து வருகின்றனர். இவ்வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியரின் வேதனம் மற்றும் செலவுகளை புங்குடுதீவு நலன்புரிசங்கம் பொறுப்பேற்று பங்காற்றி வருகின்றது.
தாய் நிலத்திற்கான இப்பணிகளில் அனைத்து உள்ளங்களையும் கைகோர்த்து பணியாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றார்கள் புங்குடுதீவு நலன்புரிசங்கம் - பிரித்தானியா நிர்வாகத்தினர்

0 comments:

Recent Comments

  © 2009 புங்குடுதீவு.info : Freedom is Our Right and Peace is Our Objective.

Back to TOP