அமைப்புக்கள்

மடத்துவெளி சனசமூக நிலையம்

ஊரதீவு சனசமூக நிலையம்

வல்லன் சனசமூக நிலையம்

நாசரேத் சனசமூக நிலையம்

பாரதி சனசமூக நிலையம்

பெருங்காடு சனசமூக நிலையம்

சிவலைபிட்டி சனசமூக நிலையம்

இருபிட்டி சனசமூக நிலையம்

ஐங்கரன் சனசமூக நிலையம்

காந்தி சனசமூக நிலையம்

ஊரதீவு கி.மு.சங்கம்

வல்லன் கி.மு.சங்கம்

ஆலடி கி.மு.சங்கம்

பெருங்காடு கி.மு.சங்கம்

ஊரதீவு அறிவகம்

வட இலங்கை சர்வோதயம்

புங்குடுதீவு இளைஞர் சங்கம்

ஊரதீவு இளம் தமிழர் மன்றம்

சர்வோதயம்(புங்குடுதீவு கிழக்கு;)

மக்கள் சேவா சங்கம்

புங்குடுதீவு நலன்புரி சங்கம்

இந்து இளைஞர் ஒன்றியம்

யாழ் மாவட்ட இந்து இளைஞர் இணையம் (அயோத்தியா;)

திவ்விய ஜீவன சங்கம்

சைவ சேவா சங்கம் (வேதாகம பாடசாலை;)

சப்த தீவு இந்து மகா சபை

தல்லையபற்று சனசமூக நிலையம்

புனித சேவியர் சனசமூக நிலையம்

Read more...

Recent Comments

  © 2009 புங்குடுதீவு.info : Freedom is Our Right and Peace is Our Objective.

Back to TOP